LS V.League 2020: HLV Minh Đức đã sai với triết lý của mình?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải nhận 2 thất bại đầu tiên ở đấu trường LS V.League 2020 trước Viettel và DNH Nam Định, thành tích không bất ngờ đối với một đội tân binh. Nếu không khắc phục kịp thời thì mọi thứ sẽ rơi vào tình thế “khốn đốn” đối với thầy trò HLV Minh Đức.


TOP