Nợ nần ăn mòn 'tâm huyết': Bầu Đức, Cường đôla bán 'máy in tiền'

Doanh nghiệp nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) và doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đã cùng bán đi các dự án mà họ tâm huyết gầy dựng và được hy vọng như là chiếc 'máy in tiền' trong tương lai. Các DN quyết dứt nợ để thoát gánh nặng, tính toán chu kỳ làm ăn mới.


TOP