Nghệ An ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Theo đó, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.


TOP