Trong tỉnh

Phân bổ 700.995 kg gạo cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tại Quyết định số 480/QĐ.UBND ngày 25/2, UBND tỉnh quyết định phân bổ 700.995 kg gạo cho UBND các huyện và thị xã để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg gạo.

Cụ thể, huyện Quế Phong được hỗ trợ 183.960 kg gạo, Quỳ Châu: 102.105 kg gạo; Quỳ Hợp: 53.805 kg gạo; Nghĩa Đàn: 13.965 kg gạo; Thị xã Thái Hòa: 3.150 kg gạo; Kỳ Sơn: 69.435 kg gạo; Tương Dương: 16.530 kg gạo; Con Cuông: 22.320 kg gạo; Anh Sơn: 26.685 kg gạo; Đô Lương: 1.380 kg gạo; Tân Kỳ: 1.250 kg gạo; Thanh Chương: 111.300 kg gạo; Nam Đàn: 15.810 kg gạo; Hưng Nguyên: 6.780 kg gạo; Diễn Châu: 23.355 kg gạo; Nghi Lộc: 26.010 kg gạo; Thị xã Cửa Lò: 22.155 kg gạo.

UBND tỉnh đề nghị Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp tại Trung tâm các huyện, thị xã đảm bảo chất lượng, kịp thời; việc vận chuyển gạo cho các huyện, thị xã hoàn thành trước ngày 04/3/2022.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức tiếp nhận gạo từ Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh để kịp thời cấp phát gạo cho UBND các xã, phường, thị trấn theo danh sách đã được UBND các huyện phê duyệt và số lượng UBND tỉnh đã phân bổ cho các huyện để cấp phát cho nhân dân bị thiếu đói; chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo cho các hộ gia đình thuộc diện thiếu đói tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng quy định; việc cấp phát gạo cho nhân dân hoàn thành trước ngày 06/3/2022. Đồng thời, chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển kịp thời gạo cứu đói cho nhân dân từ trung tâm huyện, thị đến trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng núi cao.

Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thị xã trong việc cấp phát gạo cứu đói cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cứu đói cho nhân dân.

Tác giả: PQ

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP