Trong nước

Ông Hà Văn Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

Trong hai ngày 22-23/7, tại thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và 280 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham dự Đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu 78 người là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 7 người đi dự Đại hội cấp trên. Ông Hà Văn Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 .

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh luôn quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, trong đó có đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra vụ việc tụ tập đông người, phản đối liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, sự cố môi trường biển, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự ổn định xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đánh giá cao báo cáo tại Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém, có như vậy mới khắc phục, sửa chữa được; đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Tĩnh cần quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện 5 nội dung trọng tâm, đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nhận diện rõ khó khăn thách thức để cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thật sự chuyên nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với MTTQ các cấp trong tỉnh, các ban công tác mặt trận ở khu dân cư để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2019-2024, đó là: Tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ, đồng thuận trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, vì người nghèo; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, thách thức, nhất là sự cố môi trường biển, phát huy vị trí, vai trò của mình, phối hợp triển khai nhiều phong trào thi đua và các cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng 78 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia; xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cũng trong 5 năm qua, ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động ủng hộ quỹ gần 140 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó làm mới và sửa chữa 5.210 nhà cho hộ nghèo, tổng trị giá gần 79,84 tỉ đồng.

Tác giả: Hoàng Ngà

Nguồn tin: Báo Tin tức

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP