Trong tỉnh

Nghệ An: Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra Dự án Cty Việt Lào làm chủ đầu tư

Sau loạt bài phản ánh các sai phạm tại DA Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh do Tổng Cty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra.

Hàng loạt sai phạm về đầu tư, đất đai

Ngày 5/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An có công văn số 4646/STNMT-QLĐT gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xử lý loạt bài phản ánh các sai phạm tại Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng do Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh.

Loạt sai phạm tại Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng (TP Vinh).

Trước đó, ngày 3/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 5853/UBND-CN về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xác minh, xử lý nội dung các bài báo mà TC Môi trường và Đô thị đã nêu từ ngày 14/7-25/7/2022. Các bài viết đã được phản ánh: “Nhiều vi phạm không được xử lý của một “siêu” dự án trên tuyến đường đắt đỏ nhất TP Vinh?”, “Nghệ An: Dự án vi phạm pháp luật không bị thu hồi mà được chia tách, chuyển nhượng”, “Nghệ An: Quy hoạch 2 lô biệt thự, bỗng dưng “biến” thành nhà hàng Beer Ngon?”, và bài “Nghệ An: Ai chấp thuận chủ trương cho Cty Việt Lào chuyển nhượng đất dự án?”. Kết quả kiểm tra xử lý báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ và gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 8/8/2022.

Theo công văn số 4646 của Sở TNMT thì nguồn gốc khu đất thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng do Cty Việt Lào làm chủ đầu tư là đất Chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An. Cty Việt Lào đã chuyển đổi đất cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An để thực hiện dự án.

CV số 4646/STNMT-QLĐT gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, xử lý loạt bài phản ánh các sai phạm tại Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng do TC Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh.

Cụ thể, ngày 16/12/2009, UBND tỉnh có Quyết định số 630 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An tại phường Hưng Dũng để xây dựng trụ sở làm việc. Tổng diện tích khu đất 4.054,0m2, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn 50 năm.

Cty Việt Lào có khu đất 10.965,0m2 tại phường Hưng Dũng được cấp giấy chứng nhận QSD đất số U 242344 vào ngày 22/5/2003; mục đích xây dựng khách sạn và văn phòng, thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Ngày 16/12/2009, Cty Việt Lào (bên A) và Chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An (bên B) đã có Hợp đồng số 193/HĐCN chuyển đổi cho nhau 02 khu đất nêu trên. Ngày 25/12/2009 UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 6938 cấp Giấy chứng nhận QSD đất số BA 834104 cho Cty Việt Lào (diện tích 4.054,0m2, mục đích cơ sở sản xuất kinh doanh) và Quyết định số 6939 cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An số BA 834103 (diện tích 10.965,0m2, mục đích đất sản xuất kinh doanh).

Ngày 06/5/2010, Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng, TP Vinh do Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch 1/500 tại quyết định số 1810.

Theo đó, dự án có tổng diện tích 4.054,0m2, trong đó 2.606,2 m2 xây dựng công trình dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng; 1.447,8 m2 đất xây dựng nhà ở biệt thự (02 lô).

Ngày 08/12/2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5925 về việc điều chỉnh nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng dự án: Điều chỉnh công năng sử dụng khu A từ “công trình dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng” sang “Khách sạn và văn phòng cho thuê” (giữ nguyên quy mô tầng cao, diện tích xây dựng và các công trình theo bản vẽ đã phê duyệt).

Cuối năm 2010, Dự án được UBND tỉnh Nghệ An cấp 3 giấy chứng nhận QSD đất số BA845213, BA845214 (2 lô biệt thự 1.447,8 m2) và BA845215 (khu Khách sạn và văn phòng thuê 2.606,2 m2).

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000025 ngày 29/7/2010; Điều chỉnh số 27111000025 ngày 26/7/2011. Tiến độ đầu tư: hoàn thành trước Quý II/2013.

Sau khi được giao đất, cho thuê đất, Cty Việt Lào đã không triển khai gì, chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Vào năm 2013, dự án đã được đoàn liên ngành (thành lập theo quyết định số 697/QĐ-UBND.XD ngày 1/3/2013) kiểm tra. Tại văn bản số 6804/UBND-ĐTXD ngày 27/9/2013, UBND tỉnh Nghệ An giao Cty Việt Lào khởi công dự án trong Quý IV/2014, hoàn thành vào Quý IV/2016. Nếu dự án không thực hiện hoặc thực hiện chậm so với tiến độ nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét thu hồi toàn bộ hoặc một phần dự án.

Nhưng sau đó, Cty Việt Lào vẫn bất chấp không thực hiện, đất đai để hoang hoá. Tuy nhiên 4 năm sau, tức vào tháng 9/2017, Cty Việt Lào có CV số 588 gửi Sở Xây dựng xin điều chỉnh quy hoạch dự án Khu “Khách sạn và văn phòng cho thuê” thành “Nhà ở thấp tầng”.

Ngày 11/12/2017, Sở Xây dựng có công văn số 2957 báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh quy hoạch dự án. Theo đó, việc chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch khu A từ chức năng “khách sạn và văn phòng cho thuê” thành chức năng “nhà ở thấp tầng” là trái với chức năng đã được xác định tại các quyết định phê duyệt quy hoạch lần đầu, quy hoạch điều chỉnh của dự án; trái với quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung TP Vinh. Vì vậy, Sở Xây dựng không thống nhất với việc điều chỉnh quy hoạch như đề nghị của chủ đầu tư.

Mặc dù Sở Xây dựng không đồng ý điều chỉnh quy hoạch nhưng vào ngày 25/12/2017, Sở TN&MT có quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSD đất số BA845215 với diện tích 2.606,2 m2 (Quy hoạch Khách sạn và văn phòng cho thuê) và cấp đổi 2 bìa mới. Đó là bìa đất Số CH537442 (thửa 342, tờ bản đồ số 12, diện tích 1.106,2m2 - đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng lâu dài) và bìa Số CH537440 (thửa 341, tờ bản đồ 12; diện tích 1.500 m2 - đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng lâu dài).

Vào ngày 27/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo số 1248 về kết quả kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng của Cty Việt Lào.

Do dự án vi phạm Khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003; Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013; đủ điều kiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai nên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu:“Kính đề nghị UBND tỉnh căn cứ ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấm dứt hoạt động dự án và huỷ bỏ các văn bản pháp lý có liên quan, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi đất; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thu hồi GCNĐT”. Tuy nhiên sau đó, không hiểu vì “lí do” gì, UBND tỉnh Nghệ An đã không thu hồi dự án, tiếp tục tạo “điều kiện” cho chủ đầu tư có nhiều vi phạm này.

Đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát liên ngành

Dự án vi phạm pháp luật, không bị xử lý, thu hồi mà tiếp tục được tạo điều kiện chia tách để chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực điều hành Hội nghị. (Ảnh nguồn Internet)

Cụ thể, ngày 8/1/2018, nguyên PCT UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã có văn bản số 128/UBND-CN đồng ý chủ trương cho phép Cty Việt Lào chuyển nhượng QSD đất cho ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nghệ An. Ngày 15/01/2018 Chủ đầu tư đã chuyển nhượng GCN QSD đất Số CH537440 (thửa 341, tờ bản đồ 12; diện tích 1.500 m2 đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng lâu dài) cho ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nghệ An.

Tiếp đó, ngày 04/1/2019, Cty Việt Lào tiếp tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất số CH537442 (thửa 342, tờ bản đồ 12; diện tích 1.106,2 m2 đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng lâu dài) cho Công ty cổ phần phát triển Hoa Sen. Đến ngày 24/9/2019, Công ty cổ phần phát triển Hoa Sen được Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận QSD đất số CP894880.

Hai khu đất “vàng” được chuyển nhượng cho ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Nghệ An và Công ty cổ phần phát triển Hoa Sen đến nay vẫn còn để hoang, chưa xây dựng bất cứ hạng mục gì, hết sức lãng phí tài nguyên cũng như gây nhếch nhác bộ mặt phố thị.

Trước đó, vào cuối năm 2017, ông Nguyễn Thế Trâm - Chủ tịch HĐQT Cty Việt Lào cũng đã chuyển nhượng hai lô biệt thự (diện tích 1.447,8 m2 với các giấy chứng nhận QSD đất số BA845213, BA845214) cho bà Hồ Thị Dung (ngụ khối 2, phường Hồng Sơn, TP Vinh). Ngày 26/10/2017 bà Dung được UBND TP Vinh cấp 2 giấy chứng nhận QSD đất số CH 04310 (thửa đất số 26, tờ bản đồ số 12 phường Hưng Dũng với diện tích 722,3m2, mục đích sử dụng đất ở) và Số CH 04311 (thửa đất số 22, tờ bản đồ số 12 với diện tích 725,5m2, mục đích sử dụng đất ở). Sau đó bà Hồ Thị Dung thi công nhà hàng Beer Ngon không có giấy phép, bị UBND TP Vinh xử phạt 25 triệu đồng.

Công văn số 4646 ngày 5/8/2022 của Sở TNMT kiến nghị xử lý: “Sau khi thực hiện rà soát hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất, chuyển nhượng đất thuộc dự án Khách sạn, văn phòng cho thuê, nhà ở tại phường Hưng Dũng, TP Vinh do Tổng Cty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư, cho thấy việc tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đảm bảo quy định pháp luật”.

Phó giám đốc Sở TN&MTVõ Văn Ngọc tiếp tục kiến nghị: “Tuy nhiên, xét thấy việc thực hiện các thủ tục này thời gian xẩy ra đã khá lâu, các chủ sử dụng đất mới (đã nhận chuyển nhượng QSD đất) đều có năng lực tài chính; việc xử lý Dự án đầu tư cũng như quyền lợi của các chủ sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng QSD đất liên quan đến trách nhiệm và quy phạm pháp luật điều chỉnh của nhiều ngành, lĩnh vực”.

Ngày 17/07/2022, Sở TN&MT đã có công văn số 4202/STNMT-QLĐĐ gửi các sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND TP Vinh để xin ý kiến. Tuy nhiên các sở, ngành còn có ý kiến khác nhau về việc xử lý các vi phạm pháp luật trước đây của chủ đầu tư, về việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận QSD đất, chuyển nhượng QSD đất và phương án đề xuất xử lý Dự án.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã thực địa tại dự án và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan rà soát quy trình thủ tục trong việc chuyển nhượng một phần dự án; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, việc thực hiện quy hoạch chi tiết. (ảnh PV Mai Hoa, Báo Nghệ An).

Do vậy, ngày 5/8/2022, Sở TN&MT đã có công văn số 4646 “Báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn, các sở : Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và UBND TP Vinh tham gia làm thành viên để kiểm tra, tham mưu xử lý toàn diện các vấn đề của Dự án”.

Trước đó, ngày 30/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã có Quyết định số 1150-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng tiêu cực gồm 15 đồng chí, với 1 trưởng ban; 5 phó trưởng ban (1 phó trưởng ban thường trực) và 9 thành viên. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng do CTCP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư xảy ra nhiều sai phạm về đất đai, đầu tư; chia tách, chuyển nhượng chưa đảm bảo quy định pháp luật, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, môi trường đầu tư. Vì vậy, ngoài vấn đề chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo, đôn đốc giám sát để vụ việc được xử lý toàn diện, đảm bảo nghiêm minh trước pháp luật.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP