Trong tỉnh

Nghệ An: Dự án xây dựng cảng biển Đông Hồi sau 11 năm vẫn 'nằm trên giấy'

Sau 11 năm được phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án xây dựng cảng biển Đông Hồi ở Nghệ An vẫn 'nằm trên giấy'.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, dự án xây dựng cảng biển Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 838/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2011 với chức năng nhiệm vụ là cảng chuyên dùng phục vụ nhu cầu xuất nhập hàng hóa cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép, vật liệu xây dựng trong KCN Đông Hồi và vùng lân cận.

Tổng diện tích đất quy hoạch là 1.096,7ha, trong đó, phạm vi quy hoạch vùng đất là 540,4ha; phạm vi quy hoạch vùng nước là 556,3ha.

Phối cảnh dự án cảng Đông Hồi Nghệ An

Phân khu chức năng bao gồm: Bến cảng nhà máy nhiệt điện, gồm 04 bến đáp ứng cho cỡ tàu từ 10.000DWT - 20.000DWT, chiều dài bến là 800m. Giai đoạn đến năm 2015 có 02 bến, chiều dài 300m.

Bến cảng cho nhà máy thép, gồm 04 bến, trong đó 01 bến xuất sản phẩm cho tàu 50.000DWT, các bến còn lại cho tàu từ 10.000DWT - 20.000DWT, tổng chiều dài tuyến bến là 850m. Giai đoạn đến năm 2015 có 04 bến mức độ khai thác hạn chế.

Bến cảng xi măng & Vật liệu xây dựng, gồm 11 bến đáp ứng cho tầu từ 20.000DWT-50.000DWT, chiều dài tuyến bến là 2.850m. Giai đoạn đến năm 2015 có 06 bến, chiều dài tuyến bến 1.500m, mức độ khai thác hạn chế.

Các khu chức năng khác gồm có Khu đất hậu phương cảng là 166,8ha; Khu nước, luồng tầu và công trình bảo vệ là 556,3ha; Khu đất dự phòng phát triển là 221,5ha.

Tuy nhiên, sau 11 năm, đến nay dự án cảng Đông Hồi vẫn nằm trên "giấy", hầu hết các hạng mục chưa triển khai xây dựng được gì.

Dự án cảng Đông Hồi sau 11 năm vẫn chưa triển khai xây dựng

Nói về nguyên nhân dự án cảng Đông Hồi chậm tiến độ, một cán bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) cho biết, các dự án đầu tư các bến các đều gặp khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng do chưa có nhà đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng dung cho cả khu bến cảng như đê chắn sóng và luồng tàu vào cảng.

Trong những năm vừa qua việc bố trí nguồn vốn cho dự án là rất khó khăn do dự án Đê chắn sóng và luồng tàu vào cảng Đông Hồi không nằm trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014. Mặt khác việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư cho dự án nêu trên còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn để thực hiện là rất lớn.

Theo quy hoạch chi tiết Khu bến cảng biển Đông Hồi được Bộ GTVT phê duyệt năm 2011 thì hệ thống Đê chắn sóng và luồng tàu vào cảng Đông Hồi được quy hoạch sử dụng chung cho toàn bộ các bến cảng. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 4, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, trong đó “Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu neo đậu, chuyền tải chuyên dùng có trách nhiệm đầu tư xây dựng, thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển, luồng hàng hải chuyên dùng, khu nước,…”.

Như vậy, khi Nhà đầu tư xây dựng bến cảng theo đúng quy hoạch chi tiết Khu bến cảng biển Đông Hồi thì rất khó khăn trong việc xây dựng, thiết lập luồng hàng hải, khu nước để sớm đưa bến cảng đi vào hoạt động.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP