Xã hội

Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và ngày Quốc Tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Con Cuông là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, có đường biên giới giáp ranh với nước bạn Lào dài 55,5km. Dân số gần 70.000 người gồm nhiều dân tộc anh em sinh sống như dân tộc Thái, Tày, Đan Lai, Kinh...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông hoạt động trên một địa bàn miền núi vùng cao kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn. Với đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị có 14 người trong đó cán bộ nữ chiếm trên 71%, (nữ 9/14 người). Nhận thức đầy đủ, ý nghĩa tầm quan trọng của chị em phụ nữ trong ngành kiểm sát nói chung, Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông nói riêng.

Trong thời gian qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông thực hiện mục tiêu tổng quát chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, chương trình công tác của Ban VSTBPN Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An,Viện kiểm sát huyện Con Cuông đã thành lập được Ban VSTBPN huyện trong đó 1 chị Phó viện trưởng kiêm Phó Bí thư chi bộ làm trưởng ban. Đồng thời xây dựng được chương trình hành động, quy chế thực hiện và kế hoạch cụ thể phù hợp với nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế của đơn vị.
image001
Hình ảnh buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Để thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch, phục vụ tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban VSTBPN Viện kiểm sát huyện Con Cuông đã tổ chức quán triệt và thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị em như Hiến pháp năm 2013, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Bộ Luật lao động...

Phối hợp với các ban, ngành chức năng có liên quan trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng đã tổ chức tuyên truyền cho chị em trong đơn vị, cán bộ CNVC và nhân dân trên địa bàn huyện học tập để nâng cao trình độ nhận thức trên tất cả mọi lĩnh vực. Năm 2016, đã tổ chức tuyên truyền đến 11 thôn bản tại địa bàn 06 xã thuộc vùng sâu, vùng xa cho gần 3000 lượt người nghe góp phần nâng cao nhận thức về mặt pháp luật đặc biệt là bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình cho nhân dân.Năm 2016, Ban VSTBPN Viện kiểm sát huyện Con Cuông cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị để bố trí sắp xếp tạo điều kiện cho chị em được tham gia học tập, phấn đấu rèn luyện, lựa chọn và đưa vào quy hoạch nguồn một số chị có năng lực chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng đảm đương giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý...

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ nữ công thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào thi đua kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát; Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm... Gắn với các phong trào thi đua do Đảng và các tổ chức đoàn thể phát động là phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm...".
Kết quả đạt được:

Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2 chị tiếp tục được chi bộ bầu vào cấp ủy ; 1 chị được VKS Tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKS huyện Con Cuông nâng tỉ lệ 2/9 chị giữ chức vụ quản lý; 1 chị giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn đơn vị.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, 01 chị được BTV Huyện ủy khen thưởng về những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua; 1 chị được VKSND Tối cao tặng bằng khen vể phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm..."; 1 chị được VKS Tối cao khen thưởng về phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; 1 chị được BTV Huyện ủy khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"...

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban VSTBPN Viện kiểm sát huyện Con Cuông xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là tạo điều kiện cho chị em được học tập, được bồi dưỡng, được nâng cao nhận thức về mặt lý luận chính trị, về nghiệp vụ chuyên môn, về các vấn đề có liên quan đến bình đẳng giới. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện đến công tác đào tạo, quy hoạch nguồn cán bộ theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về ưu tiên phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Tác giả bài viết: Phan Thị Hường (Viện KSND huyện Con Cuông)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP