Giáo dục

Giáo viên phải học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh khi nào?

Theo quy định tại Luật viên chức và các văn bản về chức danh nghề nghiệp giáo viên thì các giáo viên mỗi cấp học phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng đã được bổ nhiệm.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, với 4 nhóm giáo viên sau đây thì không cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng vẫn đủ chuẩn: Giáo viên mầm non hạng IV; Giáo viên mầm non hạng IV; Giáo viên trung học cơ sở hạng III; Giáo viên trung học phổ thông hạng III.

Còn đối với 8 nhóm giáo viên còn lại sẽ yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, tức khi giáo viên có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc 8 nhóm này thì phải tham gia học để có chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của chức danh.

Cụ thể, những đối tượng giáo viên sau bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh: Giáo viên mầm non hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II; Giáo viên mầm non hạng III: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III; Giáo viên tiểu học hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II; Giáo viên tiểu học hạng III: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III; Giáo viên trung học cơ sở hạng I: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng I; Giáo viên trung học cơ sở hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II; Giáo viên THPT hạng I: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THPT hạng I; Giáo viên THPT hạng II: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II.

Như vậy, theo quy định thì chỉ khi giáo viên có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mới phải tham gia học để có chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của chức danh.

Tác giả: Gia Khánh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP