Trong nước

Bắc Giang bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ

Ngày 1/3, UBND tỉnh Bắc Giang bổ nhiệm, điều động lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh cho ông Hoàng Văn Thanh

Cụ thể, ông Trần Vũ Thông, Phó trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng từ ngày 1/3/2021 đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (1/5/2023).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Các KCN tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 5 năm (60 tháng), kể từ ngày 1/3/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho ông Trần Vũ Thông

Đồng thời, sáng 1/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Ban được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh. Thời gian hoạt động từ ngày 1/3/2021.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cũng công bố quyết định điều động bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/3/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh cho ông Hoàng Văn Thanh

Ngoài Giám đốc, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang có 8 Phó Giám đốc sau khi sáp nhập, thành lập.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Xuân Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/3.

Tác giả: NGUYỄN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP