Hùng Cường trúng gói thầu xây dựng 109 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại Hùng Cường vừa trúng gói thầu hơn 109 tỷ đồng Xây dựng tuyến đường kết nối đô thị trung tâm thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh.

Xây dựng Tân Nam trúng gói thầu hơn 1.100 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL02 Thi công xây dựng công trình từ Km48+250 - Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân thuộc Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76.

Xây dựng Tân Nam trúng gói thầu hơn 1.100 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL02 Thi công xây dựng công trình từ Km48+250 - Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân thuộc Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76.

Xây lắp Thương mại Delta trúng gói thầu hơn 126 tỷ đồng

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình và một số nội dung công việc liên quan (vận chuyển thiết bị đặc chủng; đảm bảo giao thông tuyến và giao thông đường thủy; lắp đặt trạm trộn bê tông) thuộc Dự án Cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông.

Liên danh RCC - NTR trúng gói thầu nâng cấp tuyến đường sắt, đoạn Hà Nội - Vinh 143 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đường sắt (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-HNV-05 Nâng cấp ke ga, mái che ga Chợ Sy, ga Vinh; nâng cấp khu gian từ Trường Lâm - Vinh (Km237+790 - Km319+020) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, Tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Xây dựng và Thương mại Sao Vàng trúng gói thầu xây lắp điện hơn 70 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực (Bên mời thầu) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa quyết định chọn Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Vàng là nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05 Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp đường dây và các ngăn lộ 110kV thuộc Dự án Đường dây 110kV Kim Sơn - Nghĩa Hưng.

TOP