Cô gái Việt lưu lạc đất Trung Quốc làm nghề rót bia tiếp khách

Ngày đầu tiên tôi trở thành cô gái ngồi bàn, tôi không biết nói tiếng Hoa, cũng không biết tiếp khách. Làm rồi tôi mới biết công việc không như chị gái tôi nói, nó thật sự tệ hơn rất nhiều. Họ sờ soạng tôi, mắng nhiếc tôi, thậm chí ép tôi phải ra ngoài đi khách.

TOP