Đang gần gũi cùng chồng trên giường, mẹ chồng ngang nhiên xông thẳng vào phòng khiến vợ chồng tôi hoảng hốt khi bà ấy làm điều này

Cứ tưởng bà gọi vài tiếng không được rồi thôi, nhưng tôi đã nghĩ sai vì bà chẳng chịu buông tha. Đang 'lâm trận' xông xáo, mẹ chồng cứ đứng bên ngoài kêu cửa không ngừng, khiến chúng tôi phải vội vàng sửa soạn lại cho tươm tất để mở cửa cho bà vào xem.

TOP