Tuấn Anh xuống tóc để đổi vận?

Với mục tiêu sớm phục hồi chấn thương mới gặp phải, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã quyết định thay đổi kiểu tóc mới trong những ngày trị thương tại Hàn Quốc.

TOP