Nghệ An: Xử lý nghiêm trách nhiệm khi để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại

Trước diễn biến phức tạp về cháy nổ, nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trước những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn cháy nổ xảy ra gây thiệt hại, mới đây UBND tỉnh Nghệ An vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành nâng cao trách nhiệm, xử lý nghiêm trách nhiệm khi xảy ra cháy nổ gây thiệt hại.

TOP