Trong nước

Sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc 12 tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV vừa ban hành một số Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc 12 tỉnh.

Kể từ 1/1/2020, tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện

Cụ thể, theo Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2020), tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 1 thành phố; 193 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 5 phường và 13 thị trấn.
Theo Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ, sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 225 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 197 xã, 17 phường và 11 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam, UBTVQH quyết định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên; thành lập thị xã Duy Tiên và các phường, xã thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam và thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Sau khi Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình có hiệu lực thi hành, tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 01 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 131 xã, 10 phường và 10 thị trấn.

UBTVQH cũng đã ban hành Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. Theo Nghị quyết, sau khi sắp xếp, tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 1 thành phố và 3 thị xã; 460 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.

Với tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp, tỉnh này có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 125 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

Theo Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng, sau khi sắp xếp, tỉnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 2 thành phố; 142 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Cùng với đó, UBTVQH cũng đã ban hành các nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đăk Nông; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP