Pháp luật

Diễn tập triển khai sở chỉ huy ngoài thực địa

Trong 3 ngày, từ 21 – 23/11/2016, Lữ đoàn Công binh 414 (QK4) tổ chức thành công Diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ, triển khai sở chỉ huy ngoài thực địa, với đề mục "Lữ đoàn Công binh 414 chuyển trang thái sẵn sàng chiến đấu, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành bảo đảm Công binh trong tác chiến phòng thủ Quân khu".

Cuộc diễn tập được tiến hành theo các giai đoạn: Chuyển trang thái sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ Quân khu. Điểm nổi bật của diễn tập, là Lữ đoàn Công binh 414 đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, triển khai đúng thứ tự các bước trong chuyển trạng thái SSCĐ.
images1329031 Anh Dang uy Luc doan CB 414 thong qua quyet tam
Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 414 thông qua quyết tâm “đảm bảo Công binh tác chiến phòng thủ Quân khu” của Lữ đoàn trưởng trong diễn tập.Đặc biệt, ở nội dung hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn thông qua quyết tâm “đảm bảo Công binh tác chiến phòng thủ Quân khu” của Lữ đoàn trưởng, được Lữ đoàn Công binh 414 tập trung phân tích, đánh giá tình hình cụ thể, qua đó, xác định nhiều chủ trương, biện pháp sát thực tế, bổ sung cho kế hoạch đảm bảo công binh xây dựng hệ thống đường sá, hầm hào, công sự và đảm bảo phương tiện phục vụ cho binh khí kỹ thuật phục vụ chiến dịch đạt kết quả cao.

Thông qua diễn tập, góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu; khả năng vận dung linh hoạt các nguyên tác, lý luận trong chuyển trang thái sẵn sàng chiến đấu và phương pháp công tác tham mưu, tác chiến Công binh trong khu vực phòng thủ địa phương cho chỉ huy, cơ quan, đơn vị sát với đối tượng, tình hình, địa hình cụ thể.

Tác giả bài viết: Trần Dũng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP