Trong nước

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức

Sáng 9/2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham dự và chủ trì hội thảo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi ý kiến với các đại biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng; mang tính quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng, sự phát triển bền vững của đất nước; làm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, lập trường, quan điểm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam.

Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định bước vào giai đoạn phát triển mới đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, hội thảo này nhằm nâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW để tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Để từ đó, đề xuất một số giải pháp hiệu quả, khả thi trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phát triển mới; thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại TPHCM.

Ông Hải cũng đề nghị đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề đặt ra; những yêu cầu, giải pháp cụ thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý phát triển thành phố trong bối cảnh, điều kiện mới.

Các giải pháp cần cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời, gắn với việc thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tác giả: Ngô Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP