Trong nước

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có số phiếu 'tín nhiệm thấp' cao nhất

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất ở khối UBND.

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII.

Sáng 6/12, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

HĐND tỉnh Quảng Trị lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh.

Đối với Thường trực HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị là 1 trong 5 người có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất, gồm 42 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 85,7%), 5 phiếu tín nhiệm (chiếm 10,2%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 4%).

Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cùng có 42 phiếu “tín nhiệm cao”.

Ở khối này, bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất là 3 phiếu.

Đối với khối UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Tài Chính; ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất là 42/49 phiếu.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT có 41/49 phiếu “tín nhiệm cao”.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có 37/49 phiếu “tín nhiệm cao”. Ở khối này, ông Hưng cũng là người có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất, là 9/49 phiếu.

Tiếp theo, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Công Thương chỉ có 19 phiếu “tín nhiệm cao”, cũng là người có phiếu "tín nhiệm cao" thấp nhất trong số những người được lấy phiếu, cùng 5 phiếu “tín nhiệm thấp”.

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII diễn ra trong 3 ngày từ 5-7/12.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP