Trong nước

Bộ Công an đề xuất bổ sung 6 vị trí công tác có bậc hàm cấp tướng

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) đề xuất bổ sung sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong CAND, trong đó có 1 vị trí cao nhất là Thượng tướng.

Cấp hàm Đại tá đối với Giám đốc Đại học ANND và CSND là chưa phù hợp

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) vừa được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến đề cập đến cấp bậc hàm cao nhất đối với một số vị trí chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND chưa phù hợp với thực tiễn.

Bộ Công an cho rằng, cấp, hàm Đại tá đối với Giám đốc Đại học ANND và CSND là chưa phù hợp

Cụ thể, Luật CAND quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng.Việc triển khai thi hành Luật CAND và các văn bản liên quan, tổ chức bộ máy các cấp công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện và sắp xếp tinh gọn theo hướng giảm đầu mối, đơn vị công an các cấp.

Trong đó, hầu hết thủ trưởng các đơn vị cấp Cục và tương đương cấp Cục trực thuộc Bộ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng. Theo Bộ Công an, vẫn còn thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp Cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, việc này thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương.

Theo Luật CAND, thủ trưởng của một số trường, học viện trong CAND có cấp bậc hàm cấp Trung tướng, như Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND…

Tuy nhiên, Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân chỉ có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá là chưa phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị này. Trong khi đây là các đơn vị trực thuộc Bộ, là hai trường trọng điểm của lực lượng CAND, đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực phía Nam.

Hai trợ lý được chế độ tương đương Tổng cục trưởng

Ngoài ra, theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh Trợ lý, Thư ký thì Ủy viên Bộ Chính trị có hai Trợ lý và được hưởng lương, chính sách, chế độ tương đương Tổng cục trưởng.

Đến nay mới chỉ có một Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được quy định có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Trong khi đó, tại khoản 4 Điều 25 Luật CAND, Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an quận thuộc Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM được thăng cấp bậc hàm Đại tá.

Đối với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, không quân, bảo vệ mục tiêu thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM là các đơn vị vũ trang tập trung, quân số đông, tương đương cấp phòng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhưng mới được quy định có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá là chưa phù hợp với vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị này.

Từ đó cho thấy, việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là cần thiết.

Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác

Hình ảnh của Đại học Cảnh sát nhân dân.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ ba năm công tác sẽ do Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bộ Công an cho biết, Bộ đã ban hành văn bản quy định cụ thể về thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND lập thành tích đặc biệt xuất sắc có cấp bậc hàm từ đại tá trở xuống. Tuy nhiên, đối với cấp tướng thì Luật CAND và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định nên khó triển khai thực hiện trên thực tế.

Dự thảo luật cũng đề xuất bổ sung sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong CAND. Cụ thể, bổ sung thêm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng; so với quy định hiện hành, dự thảo Luật đã bổ sung thêm đối tượng là sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Theo đó, tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Đồng thời, bổ sung quy định Trưởng Công an TP thuộc TP trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Theo dự thảo Luật của Bộ Công an thì số lượng Thiếu tướng gồm:

- Cục trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11 vị trí.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không quá 3 vị trí.

- Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4 vị trí, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3 vị trí.

- Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, không quá 3 vị trí/đơn vị.

- Sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

- Bổ sung thêm đối tượng là Phó Cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Số lượng không quá 2 vị trí.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP