Trong tỉnh

Triển khai chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng

Chiều 15/2, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Giải ngân 16.024 tỷ đồng theo Nghị quyết 11/NQ-CP

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam Bùi Quang Vinh cho biết: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội đã ban hành Kế hoạch số 933/KH-NHCS ngày 30/01/2022 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn hệ thống. Năm 2022, căn cứ nhu cầu của các tỉnh, thành phố xây dựng và thực tế thực hiện, Ngân hàng chính sách xã hội đã giao kế hoạch cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11-NQ/CP là 18.704 tỷ đồng và giao kế hoạch kinh phí hỗ trợ lãi suất 2% trong 2 năm 2022 – 2023 đối với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm là 3.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 1.600 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 16.024 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho học sinh sinh viên vay mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến đạt 827 tỷ đồng (để mua gần 86.000 máy vi tính và thiết bị học tập trực tuyến); chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt 4.032 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 10,8 nghìn căn nhà; chương trình cho vay hỗ trợ việc làm đạt 10.000 tỷ đồng với hơn 211 nghìn khách hàng được vay vốn tạo việc làm; chương trình cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 194 tỷ đồng với gần 2,6 nghìn cơ sở giáo dục được vay vốn; chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đạt 971 tỷ đồng với gần 19,5 nghìn khách hàng vay vốn.

Tại tỉnh Nghệ An, thực hiện Kế hoạch số 933/KH-NHCS ngày 30/01/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về triển khai thực hiện Nghị Quyết 11-NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã chủ động kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Đại diện Hội đồng quản trị tỉnh chỉ đạo triển khai các chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ kịp thời. Từ ngày 27/4/2022 đến ngày 31/1/2023, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân nguồn vốn cho 12.998 khách hàng với số tiền trên 439,1 tỷ đồng, hoàn thành 80,1% kế hoạch.

Nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với việc triển khai các chính sách tín dụng

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã tham gia ý kiến, trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đánh giá việc triển khai cho vay các chính sách tín dụng là nhằm huy động sức mạnh toàn xã hội để chăm lo cho đối tượng yếu thế.

Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội đề nghị trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, nhằm triển khai các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng; tiếp tục rà soát đối tượng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát kỹ các đối tượng để cho vay; tiếp tục công khai danh sách người dân được hỗ trợ lãi suất.

Cùng với đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023; kịp thời nắm bắt, phối hợp với các Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân để đáp ứng nhu cầu vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với việc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; làm tốt công tác quản lý, theo dõi dư nợ cho vay, thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP