Xã hội

Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024 - 2025

Tại Công văn số 2828/UBND – VX ngày 11/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai nội dung chỉ đạo của Uỷ ban Dân tộc về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024 - 2025.

Trước đó, vào ngày 03/4, Ủy ban Dân tộc đã có Văn số 533/UBDT-PC về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024 – 2025. Theo kế hoạch dự kiến của Ủy ban Dân tộc, thời gian tổ chức Hội thi khu vực miền Trung: Cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/12/2024 và cấp tỉnh trước ngày 30/4/2025. Nội dung Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 - 2025), theo hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi (Màn chào hỏi; thi trắc nghiệm, thi tình huống và thi tiểu phẩm)...

Đối với Hội thi cấp huyện, Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chỉ đạo UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Hội thi. Trường hợp đã tổ chức Hội thi cấp huyện có nội dung và hình thức tương tự thì có thể chọn đội đạt giải cao nhất tham dự Hội thi cấp tỉnh.

Đối với Hội thi cấp tỉnh, Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội thi. Đồng thời chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương liên quan tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc cấp huyện; quyết định thành lập đội thi của tỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đội thi của tỉnh tham dự hội thi cấp khu vực do Ủy ban Dân tộc tổ chức theo kế hoạch.

Hội thi khu vực miền Trung, bao gồm các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa dự kiến diễn ra vào quý II/2025 tại tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP