Cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai tha thiết xin 'bớt' một tội danh

Bị cáo Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, trong cả hai hành vi nhận hối lộ và vi phạm đấu thầu thì “cái nào tôi cũng có lỗi hết”, nhưng tha thiết tha mong HĐXX xét cho bị cáo chỉ một trong hai tội, để có cơ hội được trở về với gia đình.

TOP