Giải oan cho công ty tài chính trước nạn giả mạo của tín dụng đen

Là kênh hỗ trợ vốn quan trọng cho tầng lớp yếu thế trong xã hội nhưng thời gian gần đây các công ty tài chính tiêu dùng rơi vào tình trạng “mắc kẹt” giữa ranh giới của giá trị tích cực và góc nhìn tiêu cực. Để duy trì sứ mệnh tạo giải pháp vốn bền vững, các đơn vị này phải vượt qua rất nhiều tổn thương, uẩn ức sau những lần “tai bay vạ gió” từ các tổ chức tín dụng phi chính thức.

TOP