Sau chuyến du lịch hè vợ chồng trở mặt thành thù

Hơn 1 tuần nay vợ chồng Hạnh vẫn không ai nói với ai câu nào. Chỉ vì chuyến du lịch mà vợ chồng Hạnh trở mặt thành thù, sống với nhau không khác người dưng. Thỉnh thoảng cả hai nói với nhau đôi 3 câu nếu cần thiết. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

TOP