Vì sao chưa có kết quả kiểm tra khoáng sản ở Nghệ An?

Hơn 4 tháng kể từ ngày công bố quyết định thành lập Đoàn liên ngành, vẫn chưa có kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của 12 doanh nghiệp, cũng như trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn Nghệ An.

Nhiều dấu hiệu sai phạm của Công ty TNHH Toàn Thắng cần làm rõ!

Theo phản ánh của bạn đọc, quá trình khai thác đá dolomit làm ốp lát ở khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), Công ty TNHH Toàn Thắng có dấu hiệu khai thác trước khi được cấp phép, khai thác vượt công suất và có rủi ro cao về thuế?

'Rủi ro cao về thuế tại Công ty Toàn Thắng'

Qua tổng hợp số liệu sản lượng tài nguyên đã khai thác do Công ty TNHH Toàn Thắng khai, nộp thuế, ngành Thuế Nghệ An thấy rủi ro rất cao về thuế. Cục Thuế Nghệ An đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng về việc phối hợp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại doanh nghiệp này.

TOP