Trong tỉnh

Hội nghị Quốc gia về thực hiện Đề án Xây dựng và Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025

Sáng nay (6/10), tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Quốc gia về thực hiện Đề án Xây dựng và Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 (Đề án 161) theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN tại Việt Nam; Lãnh đạo và cán bộ đầu mối các Sở, ngành liên quan đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Ban Thư ký ASEAN có trụ sở tại Gia các ta, In-đô-nê-xia để chia sẻ về các ưu tiên của khu vực.

Toàn cảnh hội nghị

Đại diện các Sở, ngành liên quan đến từ các tỉnh, thành phố phía bắc tham gia Hội nghị

Ngày 25/1/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025. Theo đó, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2019, có 9/10 Bộ, ngành phụ trách 15 lĩnh vực hợp tác chuyên ngành của ASEAN tại Việt Nam và 58/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện Đề án.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cho biết, Việt Nam đang đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2021-2022, Bộ LĐTB&XH đã hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025. Các Bộ, ngành, địa phương đã lồng ghép được hầu hết các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN thông qua những hoạt động ngày càng cụ thể hơn, gắn với chương trình, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực văn hoá – xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH phát biểu khai mạc Hội nghị

Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ, trong giai đoạn 2021-2023, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc triển khai thực hiện Đề án 161 vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra; nguồn lực thực hiện vẫn còn khá hạn hẹp; cán bộ chuyên trách cũng thiếu hoặc phải kiêm nhiệm khá nhiều nhiệm vụ cùng một lúc nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Đề án 161. Bên cạnh đó, trình độ ngoại ngữ, kiến thức về ASEAN nói riêng và hội nhập cũng là một rào cản khá lớn. Vì vậy, việc xây dựng thêm chuyên đề chia sẻ tập trung vào lĩnh vực chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập khu vực ASEAN nói riêng và hội nhập quốc tế nói chung của Việt Nam là vấn đề cần thiết.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà đề nghị các đại biểu tham gia Hội nghị cần tập trung trao đổi, chia sẻ kiến thức hội nhập nói chung và hội nhập trong một số lĩnh vực có mối quan hệ liên ngành như lao động, xã hội, môi trường và sự kết nối giữa hội nhập kinh tế với các vấn đề xã hội trong bối cảnh mới; kết nối giữa hội nhập của quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, hiểu biết cho cán bộ công chức từ cấp Trung ương và địa phương.

Đồng chí Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao – Quyền Trưởng SOM Việt Nam trao đổi thông tin về tình hình ASEAN và dự báo tình hình năm 2024

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam cũng đã thông tin thêm với các đại biểu về tình hình hợp tác ASEAN trong từng lĩnh vực chuyên ngành và những vấn đề mới gắn với các ưu tiên cấp quốc gia. Đồng thời, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi về tình hình thực hiện Đề án 161. Trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020 tại các Bộ, ngành, địa phương, Hội nghị thống nhất với đề xuất cần thúc đẩy phân bổ nguồn lực, nhân lực và tài chính, chú trọng hơn nữa công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về Đề án 161 nói riêng, hợp tác ASEAN nói chung trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian tới. Từ đó, giúp các tỉnh, thành phố có thể tham khảo, lồng ghép triển khai các hoạt động liên quan ở cấp địa phương.

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP