Giáo dục

Danh sách ứng viên 8x được đề nghị xét phó giáo sư năm 2022

168 ứng viên 8x được đề nghị xét phó giáo sư năm 2022, trong đó người trẻ nhất sinh năm 1989.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 356 ứng viên đủ điều kiện xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành thông qua. Ứng viên giáo sư trẻ nhất sinh năm 1979, ứng viên phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1989.

169 ứng viên sinh từ năm 1980 đến năm 1989. Trong đó 3 ứng viên sinh năm 1989, 8 ứng viên sinh năm 1988, 8 ứng viên sinh năm 1987, 14 ứng viên sinh năm 1986, 14 ứng viên sinh năm 1985, 18 ứng viên sinh năm 1984, 26 ứng viên sinh năm 1983, 30 ứng viên sinh năm 1982, 19 ứng viên sinh năm 1981 và 29 ứng viên sinh năm 1980.

Dưới đây là danh sách 11 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất năm 2022:

Tác giả: Vy Vy

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP