Kinh tế

Vì sao giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền, quy định đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo khi khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2022 thay thế cho Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012. Trong đó, Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc xây dựng quyết định nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền và công tác phòng chống tội phạm.

Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền

Dự thảo Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền.

Về mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo: đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày, có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc quy định mức giá trị phải báo cáo là 300 triệu đồng và giữ nguyên mức giá trị này như quy định trước đó phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đồng thời, theo Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng, cao hơn mức quy định tại dự thảo quyết định).

"Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400 triệu đồng sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của FATF nên Ngân hàng Nhà nước kiến nghị giữ nguyên mức giá trị trên để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị" – Ngân hàng Nhà nước nêu rõ trong tờ trình.

Tác giả: Thái Phương, Ảnh: Bình An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP