Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh

Hôm nay (22/12), UBND tỉnh ban hành Công văn số 10965/UBND-KT yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành triển khai thực hiện Công điện số 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

TOP