Khán giả nô nức đến rạp xem phim Việt miễn phí

Từ ngày 5/4 đến 13/4/2018, 13 phim Việt được chiếu miễn phí phục vụ khán giả Việt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Rạp tháng 8 và Hãng phim Tài liệu Khoa học TƯ (Hà Nội). Theo ghi nhận của PV, các suất chiếu luôn trong tình trạng kín chỗ.

TOP