Vũ Hán bùng dịch sau hơn 1 năm 'sạch' COVID-19

Sau khi xuất hiện ở Nam Kinh, biến thể Delta hiện lây lan tới hàng chục thành phố của Trung Quốc, trong đó có Vũ Hán - tâm chấn ban đầu của đại dịch COVID-19.

TOP