Trong nước

Hàng loạt chính sách quan trọng về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 9-2022

Từ tháng 9 tới, hàng loạt quy định mới nhất về lao động, tiền lương sẽ có hiệu lực thi hành như thay đổi thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động, thí điểm mô hình tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam…

Thông tư 12/2022/TT-BCT có hiệu lực từ 9-9 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.

Theo đó, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc. Trong đó, ca làm việc không quá 12 giờ trong 1 ngày, phiên làm việc tối đa 7 ngày.

Đối với thời gian làm thêm giờ, bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/1 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ/1 năm. Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút. Việc nghỉ chuyển ca; nghỉ lễ, tết; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương tuân thủ quy định tại Điều 110, Điều 112 và Điều 115 Bộ luật lao động 2019.

Bên cạnh đó, sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

Nghị quyết 54/2022/QH15 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động cho phạm nhân ngoài trại giam có hiệu lực từ 1-9.

Nghị quyết 54/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam chính thức có hiệu lực từ 1-9.

Nghị quyết nêu rõ, việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được thực hiện theo nguyên tắc:

Bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Phạm nhân tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 2019.

Thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ kết quả lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngành, nghề tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam là ngành, nghề sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước theo quy định của pháp luật.

Theo Thông tư 44/2022/TT-BTC, từ 5-9, các khoản chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, gồm:

Trợ cấp hàng tháng với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương; Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Trợ cấp một lần với: Quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng; Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước…

Tác giả: HL

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP