Xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng về tai nạn đuối nước

Để chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp phòng tai nạn đuối nước, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 1/7, UBND tỉnh ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

TOP