Nghệ An: Sắp có thêm khu đô thị hơn 20ha

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị ven sông Vinh, tại phường Vinh Tân, TP. Vinh.

TOP