Tứ vui vào nhà, vượng tài tại gia

Trong con mắt của người xưa, sự xuất hiện của tứ hỷ thực chất cho thấy trong gia đình sẽ có người phát tài, dự đoán chưa chắc đã chính xác nhưng đó là điềm lành.

TOP