Quan lộ của ông Trần Văn Hiệp: Từ cán bộ Tỉnh đoàn, đến ghế Chủ tịch Lâm Đồng

Vừa bị bắt vì tội nhận hối lộ, nhưng chỉ mới đầu tháng trước, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp từng khẳng định: "Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ không liên quan, không dính líu và không có sân sau sân trước gì liên quan tới xây dựng cơ bản; không bao che, không bảo kê..."

TOP