Kinh tế

Mức lương của Chủ tịch UBND xã năm 2023

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ tháng 7/2023 thì mức lương của Chủ tịch UBND xã cũng có nhiều thay đổi.

Mới đây, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) từ ngày 1/7/2023.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Cách tính lương Bí thư Đảng ủy xã như sau:

Lương Chủ tịch UBND xã = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương của Chủ tịch UBND xã từ tháng 7/2023 sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể như sau:

- Đối với Chủ tịch UBND xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì hệ số lương là từ 2,15 đến 2,65. Từ tháng 7/2023, mức lương dao động từ 3.870.000 đồng đến 4.770.000 đồng/tháng.

- Đối với Chủ tịch xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên thì xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1) với hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Từ tháng 7/2023, mức lương dao động từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng.

- Đối với Chủ tịch xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng thì xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0) với hệ số lương từ 2,1 đến 4,89. Từ tháng 7/2023, mức lương dao động từ 3.780.000 đồng đến 8.802.000 đồng/tháng.

- Đối với Chủ tịch xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp thì xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B) với hệ số lương từ 1,86 đến 4,06. Từ tháng 7/2023, mức lương dao động từ 3.348.000 đồng đến 7.308.000 đồng/ tháng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP