Trong tỉnh

Cho ý kiến dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh

Sáng 9/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cho ý kiến dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND TP Vinh, TX Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên.

Quang cảnh hội nghị

Việc xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được thực hiện dân chủ, công khai và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành; thực hiện tuân thủ đúng các tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình thành lập đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị đảm bảo theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; kịp thời cập nhật, bổ sung theo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua).

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trình bày 3 phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng đã trình bày 3 phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh để hội nghị xem xét, cho ý kiến.

Phương án 1: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của TX Cửa Lò; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị trấn Quán Hành và 14 xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Long, Khánh Hợp, Nghi Vạn, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận của huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý. Kết quả thành phố Vinh sau khi mở rộng: Diện tích tự nhiên 245,02km2/150km2 (đạt 163,35%), dân số khoảng 529.045 người/150.000 người (đạt 352,70%), số đơn vị hành chính có 47/10 (đạt 470%) (Tất cả các tiêu chí vượt quy định). Sau khi mở rộng sẽ thành lập thêm một số phường từ các xã để đạt tiêu chí đô thị theo quy định (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên).

Phương án 2: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của TX Cửa Lò; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có 9 xã Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Vạn của huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý. Kết quả thành phố Vinh sau khi mở rộng: Diện tích tự nhiên 205,18km2/150km2 (đạt 136,79%), dân số khoảng 482.336 người/150.000 người (đạt 321,45%), số đơn vị hành chính có 41/10 (đạt 410%) (Tất cả các tiêu chí vượt quy định). Sau khi mở rộng sẽ thành lập thêm một số phường từ các xã để đạt tiêu chí đô thị theo quy định (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên).

Phương án 3: Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của TX Cửa Lò; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có 5 xã Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái của huyện Nghi Lộc. Kết quả thành phố Vinh sau khi mở rộng: Diện tích tự nhiên 173,39km2/150km2 (đạt 115,59%), dân số khoảng 452.169 người/150.000 người (đạt 301,45%), số đơn vị hành chính có 37/10 (đạt 370%) (Tất cả các tiêu chí vượt quy định). Sau khi mở rộng sẽ thành lập thêm một số phường từ các xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho rằng cần lựa chọn phương án “đỡ” khó khăn đối với huyện Nghi Lộc, phù hợp với tiến độ phát triển của thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị cần đánh giá chính xác phần ưu điểm, hạn chế và khó khăn đối với từng phương án

Trên cơ sở phân tích ưu điểm, hạn chế của các phương án, các đại biểu cơ bản thống nhất phương án 3 và thêm đơn vị hành chính xã Khánh Hợp là phù hợp, hài hòa nhất. Bởi vì, phương án được chọn vẫn phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Vinh. Phương án cũng phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, không phải lựa chọn địa điểm mới để xây dựng trung tâm hành chính của huyện Nghi Lộc; giảm chi đầu tư xây dựng mới cho các công trình hạ tầng.

Ưu điểm của phương án này là phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đạt được mục đích mở rộng không gian để quy hoạch phát triển thành phố (chưa mở rộng tối đa theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050). Các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập về thành phố Vinh quản lý ít xáo trộn, do vậy, ổn định trong việc quản lý. Các xã dự kiến nhập về thành phố Vinh có đời sống văn hóa, phong tục tập quán khá tương đồng với người dân của các phường, xã lân cận thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh; người dân sẽ được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chất lượng cao hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị sau khi thống nhất phương án cần tập trung công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận chung

Các xã, phường, thị trấn sau khi được nhập về thành phố Vinh quản lý, hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ từng bước được đầu tư xây dựng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Khi đó, với hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông được quan tâm đầu tư phát triển tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối, vận tải, giao thông giữa các huyện và thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Phạm Hồng Quang cho rằng nếu lựa chọn 5 xã của huyện Nghi Lộc là phù hợp nhất

Tuy nhiên, thành phố Vinh không mở hết không gian theo Quyết định số 52/QĐ-TTg, sẽ ảnh hưởng khá lớn đến việc mở rộng không gian phát triển của thành phố. Cần có kế hoạch thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động dôi dư theo các phương án mở rộng thành phố Vinh. Cần có nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng đối với các xã, phường mới nhập về thành phố quản lý...

Đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với phương án 3 và thêm đơn vị hành chính xã Khánh Hợp, đây là phương án hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Về việc mở rộng địa giới hành chính chưa phù hợp theo Quyết định số 52/QĐ-TTg, theo Bí thư Tỉnh ủy song hành với việc thực hiện phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh, tỉnh cần điều chỉnh quy hoạch tỉnh và nghiên cứu, tham mưu đề xuất điều chỉnh Quyết định số 52/QĐ-TTg để phù hợp với quy hoạch tỉnh. Từ đó, lựa chọn nội dung nào thực hiện trước, nội dung nào thực hiện sau theo thứ tự ưu tiên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tham mưu, tập trung đẩy nhanh tiến độ, xây dựng lộ trình chặt chẽ, kế hoạch chi tiết, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng, tầng lớp nhân dân để sớm xây dựng được Đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Bộ Nội vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị TX Cửa Lò mời các nhà đầu tư có năng lực, trách nhiệt, tâm huyết để quyết tâm xây dựng thị xã tươi đẹp hơn; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; nắm bắt kịp thời tư tưởng của người dân... để khi điều chỉnh về thành phố Vinh quản lý sẽ phát triển vững mạnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP