FLC liên tiếp bị cưỡng chế thuế hàng trăm tỷ đồng

Trong khoảng một tháng rưỡi trở lại đây, FLC liên tục nhận được "trát" cưỡng chế thuế từ Cục Thuế TP Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Quảng Bình với số tiền bị cưỡng chế lên tới hàng trăm tỷ đồng.

TOP