“Bật nắp sao vàng - Khai xuân như ý"

Trong xu thế hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới hiện nay, sự tác động mạnh mẽ những nhân tố mới của nền kinh tế Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng không kém bội phần thách thức.

TOP