Kinh tế

Những ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Sự ra đời của Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 1.7.2020) và các văn bản hướng dẫn đã làm thay đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021.

Bộ phận một cửa Cục Thuế TP Hà Nội - nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Ảnh: Hoàng Hà

Cụ thể, Luật Quản lý thuế 2019 đã thay đổi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ kỳ tính thuế năm 2020.

Người lao động trực tiếp khai, quyết toán thuế với cơ quan thuế được kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán 1 tháng so với quy định cũ, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Với tổ chức trả thu nhập, thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Những trường hợp phải quyết toán thuế TNCN

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định 2 trường hợp phải quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp thứ nhất là những người lao động phải nộp thêm thuế. Trường hợp thứ hai là những người lao động đã nộp thừa thuế và muốn đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Nếu người lao động không phải nộp thêm thuế hoặc trong năm đã nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo thì không phải làm thủ tục quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp số thuế phải nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống thì người lao động cũng được miễn đóng thuế đối với phần nộp thêm này, do vậy nếu thuộc trường hợp này thì cũng không phải quyết toán thuế TNCN.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN như thế nào?

Theo Luật, có 3 trường hợp người lao động được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay mình.

Trường hợp 1, người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp 2, người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỉ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp 3, người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Tác giả: MINH AN

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP