Lại chuyện cái cặp

Tính đến nay, tôi nhớ rõ mình có đến ba lần thật phiền lòng với chuyện cái cặp.

TOP