"Phòng bị" kỹ càng, tôi vẫn bị bồ trẻ cài bẫy "bắt đền"

Tất nhiên những buổi " gặp gỡ" đó tiền trong tài khoản của tôi chuyển sang tên cô bồ lần sau nhiều hơn lần trước. Mọi quan hệ ong bướm của tôi, tôi đều giấu kín cả bố mẹ đôi bên lẫn vợ tôi, tôi còn cẩn thận không cho cô tình nhân vũ nữ kia biết nhà. Và để tránh rắc rối tôi phòng bị trước sau kĩ càng để tránh hậu quả.

TOP