Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Các trường hợp miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra áp dụng từ 1/6/2024

Thông tư 01/2024/TT-VKSNDTC ngày 24/4/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định các trường hợp miễn nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Thông tư 01/2024/TT-VKSNDT có hiệu lực từ 1/6/2024.

 

Thông tư 01/2024/TT-VKSNDT có hiệu lực từ 1/6/2024, trong đó quy định căn cứ miễn nhiệm đối với Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra.

Cụ thể, ngoài căn cứ miễn nhiệm quy định tại Điều 20 Thông tư này, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1- Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

2- Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế;

3- Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm; Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao;

4- Có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

5- Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;

6- Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm;

7- Các lý do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật;

8- Việc xem xét miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn