Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng

Tại Công văn số 3901/UBND-KT ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4848/BTC-ĐT ngày 10/5/2024 về việc công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý.

Tại Công văn số 4848/BTC-ĐT, Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các nguồn vốn: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch được Chính phủ quy định về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và nghị quyết các phiên họp thường kỳ; các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bố và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và các văn bản có liên quan.

Các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, Sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công; đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án chưa giải ngân và có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước mà Bộ Tài chính đã công khai hàng tháng; chủ động rà soát và điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị gửi các Bộ có liên quan để tổng hợp theo quy định. Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn