Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


5 Bộ, ngành đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính 2023

Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường là những Bộ, ngành đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023).

Đối với chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tư pháp đạt điểm số 89,95 điểm, tăng 1 bậc so với năm 2022 - vươn lên vị trí thứ Nhất; đứng cuối bảng là Bộ Công Thương, đạt 78,03%, thấp hơn 11,92% so với cơ quan dẫn đầu.

Đáng chú ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng một bậc so với năm ngoái đứng thứ 5 với 87,01 điểm. 

 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng chia PAR INDEX năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thành 2 nhóm điểm. 

Nhóm thứ nhất, đạt PAR INDEX trên 80%, bao gồm 14 cơ quan: Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhóm thứ hai, đạt PAR INDEX dưới 80% gồm: Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao; Bộ Công Thương.

Đối với chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%. Đứng cuối bảng là tỉnh An Giang, đạt 81,32%.

 Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023).

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo, công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, toàn diện.

Theo đó, nhiều thể chế, chính sách cải cách quan trọng đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công đang được triển khai mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả mới, giá trị mới và lợi ích mới cho người dân, doanh nghiệp; nhiều mô hình cải cách mới được thí điểm, áp dụng ở nhiều nơi.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo nhận định việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy có nhiều chuyển biến rõ nét, đã hoàn thành 27/27 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành Trung ương; 19/19 bộ đã ban hành thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

"Cải cách chế độ công vụ có nhiều bứt phá với hàng loạt thể chế, cơ chế, chính sách được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung. Cải cách tài chính công được quan tâm, quản lý chặt chẽ, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách được tăng cường; nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí được phê duyệt, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh", theo Ban Chỉ đạo.

Báo cáo cũng chỉ ra những thành tựu đạt được của công tác cải cách hành chính trong năm qua của các Bộ, ngành, địa phương đã cơ bản được định lượng, thể hiện thông qua kết quả điểm, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tác giả: ANH NHẬT

Nguồn tin: vtcnews.vn