Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Triển khai Cuộc thi viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2024

Đây là năm thứ 2, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh tổ chức cuộc thi nhằm lan tỏa phong trào xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nội dung tác phẩm dự thi gồm: Các tác phẩm báo chí viết về những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện hoặc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, là các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 Ban Tổ chức trao giải Nhất của Cuộc thi viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2023 cho các tác gia

Các tác phẩm tham dự cuộc thi phải là tác phẩm báo chí viết về những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Nghệ An và phải được đăng, phát trên các thể loại báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát sóng; không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Ban tổ chức không nhận các tác phẩm đã đạt giải báo chí Quốc gia hay đạt giải báo chí của tỉnh và giải báo chí ngành, liên ngành của Trung ương, tỉnh tổ chức.

Tác phẩm tham dự Cuộc thi được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 02/9/2024. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 03/9/2024 đến hết ngày 15/9/2024. Thời gian xét chọn và chấm thi từ ngày 16/9 đến hết ngày 05/10/2024. Dự kiến tổ chức lễ trao thưởng trong dịp kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2024). Địa điểm nhận tác phẩm dự thi tại Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 3, đường Lênin, thành phố Vinh.

Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và Trung ương, phù hợp với tiêu chí đều được gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi.

Cuộc thi viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” lần thứ I, năm 2023, Ban tổ chức đã nhận được 178 tác phẩm dự thi của 100 tác giả đến từ hơn 60 cơ quan, đơn vị. Các tác phẩm dự thi đa dạng, phong phú với 4 loại hình: Truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử, gồm các thể loại phóng sự, chuyên đề, phản ánh, ghi chép... đã phản ánh sinh động, chân thực các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Kết thúc cuộc thi có 44 tác phẩm đạt giải, trong đó có 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn