Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hội nghị công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024

Chiều 12/4, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác phi chính phủ nước ngoài. Cục Ngoại giao chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và tình hình thực hiện Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Các Cục, Vụ cũng đã thông tin về hoạt động phi chính phủ nước ngoài liên quan đến an ninh, chính trị và các vấn đề cần lưu ý trong tình hình hiện nay; chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; chia sẻ về tình hình thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW và Kết luận 98-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và các tỉnh: Thanh Hóa, Đồng Tháp, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình hợp tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023; những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý, vận động viện trợ.

Tại Nghệ An, trong năm 2023, có 6 dự án và 05 phi dự án mới được phê duyệt với tổng vốn cam kết viện trợ là 1.522.718 USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Hiện có 64 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có địa bàn Nghệ An trong giấy đăng ký hoạt động (trong đó, 46 tổ chức có triển khai hoạt động và 18 tổ chức chưa triển khai hoạt động tại Nghệ An), 05 tổ chức đang chờ cấp Giấy Đăng ký bổ sung địa bàn hoạt động tại tỉnh.

Các dự án phi chính phủ nước ngoài triển khai tại tỉnh trong năm 2023 phù hợp với định hướng thu hút của tỉnh tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Lĩnh vực nhận được tài trợ gồm: Giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, tài nguyên môi trường.... Các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai tại các huyện, thành, thị và tập trung ở khu vực miền núi nghèo, khó khăn như huyện Con Cuông, Quế Phong, Thanh Chương, Anh Sơn... Nguồn viện trợ phi chính phủ đã góp phần nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng dạy và học...

Năm 2024, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo định hướng tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025. Đảm bảo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với ổn định quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Trong đó, ưu tiên thu hút nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho khu vực vùng miền núi khó khăn; ưu tiên các xã nghèo của các huyện miền núi thấp, trung du và đồng bằng như: Thanh Chương, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Nam Đàn... Ưu tiên xúc tiến vận động nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên các lĩnh vực: Ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; đào tạo, dạy nghề gắn với việc làm cho các đối tượng yếu thế trong xã hội; chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống HIV/AIDS; phát triển nông thôn; học bổng cho học sinh, sinh viên…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn