Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bộ Nội vụ giới thiệu một nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng

Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ thống nhất giới thiệu một nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, ngày 3/4, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà.

Tại hội nghị, các đại biểu thực hiện đầy đủ các bước của quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức. Kết quả thống nhất giới thiệu một nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác này cần được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ Nội vụ nghiên cứu kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung dân chủ để đưa ra lựa chọn chính xác, khách quan, công tâm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng để lựa chọn được người có đầy đủ các điều kiện giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, người được giới thiệu quy hoạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật; luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cao trong công tác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung dân chủ, khách quan, công khai, công bằng, công tâm, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng để đưa ra lựa chọn được người có đầy đủ các điều kiện giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: Báo VTC News